برچسب: کلینیک زیبایی در جنت آباد

  • سالن زیبایی جنت آباد | 09999890512

    سالن زیبایی جنت آباد فشار را در کنار “گوش‌ها” یا گوشه لبخند قرار دهید در این خط، بهترین روش استفاده از موچین جاذب است. در نهایت شما می‌توانید میخ را نگه دارید.” گوش‌ها “و” گوش‌ها ” آن را با یک حرکت آرام رو به پایین بکشید. انجام دهید همچنین می‌خواهید حاشیه حاشیه آزاد را ایجاد…