برچسب: مرکز اپیلاسیون در طرشت

  • سالن زیبایی طرشت | 09999890512

    سالن زیبایی طرشت ۲. ممتحن کتاب‌ها و رکوردهای ارائه‌شده توسط مالیات دهندگان را امتحان می‌کند (برای مثال، با … روش نقد – T)و تعیین می‌کند که آن‌ها به طور دقیق میزان درآمد را منعکس نمی‌کنند. در حین استفاده از روش نقد – T ممکن است همیشه به خودی خود به عنوان مدرک مالیاتی صحیح بکار…