برچسب: مرکز اپیلاسیون در الهیه

  • سالن زیبایی الهیه | 09999890512

    سالن زیبایی الهیه واحد ۱: بهداشت شخصی یک روتین را برای آن توصیف کنید مواظب لباس باشید. بطور روزانه / هفتگی یا فصلی را توضیح دهید. برای مراقبت از لباس. (شامل هر دو تمیز کردن و نگهداری لباس برچسب‌های مراقبتی که در لباس پیدا می‌شوند را شناسایی کنید و معانی آن‌ها. آرایشگاه زنانه در الهیه…