برچسب: خدمات سالن زیبایی در حکمت

  • سالن زیبایی حکمت | 09999890512

    سالن زیبایی حکمت من به او توصیه کرده‌ام و کاملا درک می‌کنم که آن پوست نامناسب مراقبت ممکن است منجر به عفونت منطقه درمان شود. کاربر به من دستور کتبی و دستورالعمل‌های مربوط به مراقبت از پوست را داده‌است. برای اطمینان از بهبود مناسب منطقه مورد درمان، موافقت کردم دستورالعمل‌های کتبی و شفاهی را که…