برچسب: ابرو کار در گیشا

  • سالن زیبایی گیشا | 09999890512

    سالن زیبایی گیشا | 09999890512

    سالن زیبایی گیشا ژل ژل بهترین ژل است که می‌توانید به آن اضافه کنید: میدان مغناطیسی بسیار متفاوت است. کاربرد دارد. ژل فوق را می‌توانید بر روی میخ استفاده کنید لاک هارت را می توان برای لاک ناخن مورد استفاده قرار داد. که می‌تواند بر روی ناخن طبیعی به کار رود برای یک کاربرد حتی…