برچسب: ابرو کار در کوی نصر

  • سالن زیبایی کوی نصر | 09999890512

    سالن زیبایی کوی نصر فرآیند با قرار دادن یک قطره کوچک آغاز می‌شود از طریق پوست و به غشای میانی بالا، با استفاده از یک لایه ابزار خال‌کوبی استاندارد، که بین یک و شش سوزن سرنگ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سیکل. دوم. سوزن باید روپوست را تخلیه کند تا به دست آید به غشای میانی…