برچسب: ابرو کار در میرداماد

  • سالن زیبایی میرداماد | 09999890512

    سالن زیبایی میرداماد این تحقیق ۱۳۷ پاسخ (۱۱۳ زن و ۲۴ مرد)را پس داد. از زمان مطالعه تحقیق تنها به پاسخ دهندگان زن توجه داشت، پاسخ‌های مرد از مجموعه داده برداشته شد. قبل از آنالیز. بررسی داده‌ها همچنین نشان داد که ۱۶ شرکت‌کننده کامل نشدند. کلینیک زیبایی میرداماد سالن زیبایی پاسداران  بررسی و ۵ شرکت…