برچسب: ابرو کار در دیباجی

  • سالن زیبایی دیباجی | 09999890512

    سالن زیبایی دیباجی انتخاب طول مناسب را انتخاب کنید و قطر میخ بر حسب طول و اندازه‌گیری قطر براساس آخرین سایز (مورد استفاده). اگر طول آن بین دو باشد اندازه میخ در دسترس، توصیه می‌شود. آرایش که میخ چوبی کوتاه‌تر انتخاب شود. میخ نوک نباید به مجاور کشیده شود منطقه . و درج کد رنگ…