برچسب: آرایشگاه زنانه در سید خندان

  • سالن زیبایی سید خندان | 09999890512

    سالن زیبایی سید خندان الف با پنبه . . پنبه اشباع‌شده را روی هر ناخن کوچک قرار دهید. ج. یک تکه از فویل را به اندازه کافی بزرگ کنید تا تمام چهار را ببندید. انگشتان کوچک‌تر. آرایش د.، فویل را زیر انگشتان پا و انگشتان خود را محکم نگه دارید کلینیک زیبایی سید خندان تا…