برچسب: آرایشگاه زنانه در جماران

  • سالن زیبایی جماران | 09999890512

    سالن زیبایی جماران ” مدیران من و من ارتباطات و جلسات را باز می‌کنیم. با کارمندان، هفتگی و ماهانه برای درگیر کردن آن‌ها و از هرگونه تغییر، نگرانی‌ها، دستاوردها، این فرمت همه کارکنان را در یک صفحه و برگ‌ها نگه می‌دارد. سالن زیبایی فرصت کمتری برای . آن‌ها احساس می‌کنند که بخشی از کلینیک زیبایی…